Aardwarmte is alternatieve energievoorziening

De winning van aardwarmte lijkt fors in opmars. Nederland zit namelijk op een enorme bron van alternatieve energievoorziening, met reusachtige ondergrondse hete waterbekkens. Minister Verhoeven van Economische Zaken heeft inmiddels aan drie glastuinbouwbedrijven opsporingsvergunningen voor aardwarmte verleend. Met het oppompen van heet water kunnen al snel duizenden huizen worden verwarmd of industriegebieden en kassencomplexen. “De mogelijkheden zijn ongekend. Nadat het aardgas werd ontdekt, kwamen er in heel Nederland gasleidingen te liggen. Het is niet ondenkbaar dat zoiets ook voor heet water mogelijk is”, zo zegt Evert Holleman (adviesbureau Royal Haskoning) in de Telegraaf.