Attention.xml

Er zijn volgens mij nog weinig voorbeelden maar ik hoor de term “attention.xml” steeds vaker. Wat is attention.xml? Volgens de Wiki is het “an open standard, built on open source, that helps you keep track of what you’ve read, what you’re spending time on, and what you should be paying attention to”. Dat klinkt dus goed, eindelijk een cure voor information overload!
In attention.xml, overigens een initiatief van Technorati, worden alle feeds en alle posts die je leest hierarchisch bijgehouden. Per feed en per post wordt informatie opgeslagen over de laaste keer dat de feed/post is bekeken, de tijd die dat heeft gekost en ook een eventuele rating van een feed/post. Attention.xml houdt dus bij wat je leest en hoeveel tijd je hieraan besteedt. Gevolg is dat op basis van deze informatie er een advies kan worden gedaan waar je aandacht aan zou moeten besteden!
Naast het tracken van blogs en feeds kan attention.xml bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor het volgen van activiteit via MSN Messenger, mIRC, Winamp, BitTorrent, etc. De KU Leuven heeft zelfs een thesis beschikbaar over specifieke mogelijkheden: het visualiseren van Attention.XML.
Steve Gillmor had het er in maart al over en de komende tijd zullen we hier vast meer van horen. Attention.xml zal uiteindelijk, vooral in combinatie met RSS, zowel voor content-makers als lezers een voordeel zijn. Er zal misschien zelfs een prijskaartje aan gehangen kunnen worden als blijkt dat informatie op maat mogelijk is…