175 landen maken geen verschil

De afgelopen twee weken(!) waren in het Arabische Qatar 175 landen bijeengekomen om te praten over de internationale handel in dieren en planten. De betreffende landen vonden zich gekwalificeerd om te beslissen over het lot van diverse bedreigde diersoorten, toch zijn bijna alle voorstellen tijdens de conferentie genegeerd. Geen van de zeedieren waarover werd gesproken, krijgt bescherming… Wat zou er tijdens die twee weken op het menu hebben gestaan?