Nieuw idee voor publishing

A New Idea for Publishing, artikel van John Battelle waarin hij een nieuwe vorm van adverteren beschrijft. Het zou volgens hem mogelijk moeten worden om als publisher (schrijver van een website of artikel) de advertentie te kiezen die erbij wordt getoond, in tegenstelling tot hoe het nu gaat (Google kiest de advertentie). Kernpunt is volgens Battelle dat de eigenaar van de site zijn publiek het beste kent…

Leave a Comment