Slechts 585 biologische landbouwbedrijven erbij sinds 2015

Het lijkt veel, maar in 2022 telde het Nederlandse landbouwareaal in totaal 1,8 miljoen hectare. Van deze landbouw was slechts 4,4 procent biologisch gecertificeerd of in omschakeling naar biologisch.

Biologische landbouw is een methode die afwijkt van de gangbare landbouw. Zo gebruikt de boer bij de teelt van biologische gewassen geen kunstmest en zijn niet alle gewasbeschermingsmiddelen toegestaan. Ook voor dieren gelden in de biologische landbouw specifieke regels, zoals meer ruimte per dier.

Het CBS kopte gisteren “585 biologische landbouwbedrijven erbij sinds 2015” wat op zich erg positief klinkt. En ja, elke boer die biologisch gaat is een positief signaal, maar 4,4 procent is nog steeds erg weinig. Zeker als je je bedenkt dat de biologische ‘trend’ al zo’n 100 jaar bestaat!

Een korte terugblik
Rond de jaren 1920 begonnen veel boeren te experimenteren met kunstmest. Volgens de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner was dit een bedenkelijke ontwikkeling. Hij pleitte voor meer respect voor de natuur en wilde natuurlijke kringlopen niet verstoren met middelen als kunstmest. In de loop van de jaren 1970 en 1980 kwamen er steeds meer publicaties over de negatieve gevolgen van de gangbare landbouw en de schadelijkheid van pesticiden.

De biologische landbouw leefde begin jaren 1990 vooral in Europa, met name na de erkenning van de biologische landbouw in 1991.

Nederland is de grootste landbouwexporteur ter wereld
Na de Verenigde Staten is ons land de grootste landbouwexporteur in de wereld. Na Nederland volgen onder andere Duitsland en Frankrijk. Maar die laatste twee landen hebben respectievelijk 10% en 9% biologische landbouw. Dat is tweemaal zoveel als Nederland! Nederland staat dan ook onderaan de lijst met het aandeel biologische landbouwgrond in Europa (2020), samen met landen als Roemenië en Cyprus.

De stikstofcrisis
Eén van de oorzaken dat ons land er zo slecht voorstaat is de vertragings-strategie van de boerenbank. De Rabobank heeft afgelopen decennia constant, op allerlei manieren, de regelgeving en klimaatafspraken proberen te vertragen. Als dat niet was gebeurd, dan was de stikstofcrisis wellicht geen echte crisis.

Leave a Comment