Wat is dat toch met die oversterfte in 2022?

In het eerste halfjaar van 2022 stierven zesduizend meer Nederlanders dan berekend was.

De Volkskrant kopt: “Elke week overlijden er honderden Nederlanders meer dan normaal, en niemand weet waarom”. De krant schrijft dat onderzoekers nog altijd niet snappen waarom er al haast een halfjaar meer Nederlanders doodgaan dan normaal.

Pieter Omtzigt lijkt soms nog een van de weinige politici die op zoek is naar de waarheid in plaats van op zoek naar aandacht. Hij probeert al geruime tijd de overheden ertoe te bewegen onderzoek te doen naar de oorzaken van oversterfte. Je zou verwachten dat de overheden zich met alle analytische middelen op die duizenden sterfgevallen zouden werpen en alles in het werk zouden stellen om die oversterfte te begrijpen en verdere groei te voorkomen. Tijdens de Corona ‘pandemie’ werd het hele land dichtgegooid met zoveel sterfgevallen, maar nu lijkt er een soort desinteresse om meer duidelijkheid te krijgen. Kuipers verschuilt zich achter privacyregels die het koppelen van archieven en bestanden niet toestaan (ook iets wat tijdens Corona geen probleem was met QR-codes en postcode-checks). Het lijkt vooral onwil, waarbij vertragingstactieken worden gebruikt om de golf van duizenden doden op te helderen.

Leon de Winter soms het allemaal op en stelt de terechte vraag: waarom is er zoveel overheidsverzet tegen het verzamelen van die data?

In september 2022 was er volgens het CBS drie van de vier weken meer oversterfte dan ‘normaal’. In heel september overleden ongeveer 750 meer mensen dan verwacht.

Is dit een Nederlands verschijnsel? Nee. In de meeste EU-landen was er oversterfte. En in diverse landen zie je dezelfde headlines, zoals bij NewScientist.com: “There are thousands more UK deaths than usual and we don’t know why”. In Engeland gaat het om 22.500 meer doden dan men had berekend!

UPDATE 28 oktober 2022: Gepensioneerd statisticus Herman Steigstra becijferde dat het inmiddels gaat om 65 extra sterfgevallen per dag. Op Twitter deelt hij de stats: “Als deze trend aanhoudt, komt de oversterfte voor dit griepseizoen uit rond de 25.000.” Hij merkt daarbij op dat de sterfte onder 65-minners vier weken na de 80-plussers en twee weken na de groep 65-80 jaar stijgt: “Dat is de volgorde van vaccinatie.”

Ook data-analist Daniël van der Tuin deelt zijn verbazing op Twitter: “Opvallende sterftepieken onder ouderen rond de vaccinatiecampagne bij prik drie, vier en vijf. In zekere zin ook rond prik één en twee.”

UPDATE 15 mei 2023: Tienduizenden Britten stierven van mei tot december 2022 meer dan normaal, waarbij Covid als doodsoorzaak werd uitgesloten, wat wederom veel vragen oproept.

Leave a Comment